Jaarthema's Europapostzegels volgens PostEurop Jaarthema's Europapostzegels volgens PostEurop

Thematische indeling betreffende postzegels Verenigd Europa.

Uitgangspunt is de Speciale Catalogus Thema Europa 1984 van Uitgeverij Eurocat.

-    Gezamenlijke uitgaven van de landen die vanaf 1956 lid zijn van CEPT, en vanaf 1993 van Post Europ.

Daarnaast worden de volgende thema's als meelopers of voorlopers gezien:
-    Naam Europa;
-    Europese gedachte;
-    Europese Flora en Fauna;
-    St. Benedictus, beschermheilig van Europa (480-547), stichter van het klooster Monte Cassino in 529;
-    PAX, Vrede en Wapenstilstand in Europa;
-    ERP, Europees Herstel Programma - Marshall Plan;
-    Raad van Europa. Opgericht in 1949 te London door België, Denemarken, Groot Britannië, Frankrijk,   Ierland,

     Italië, Luxenburg, Nederland,Noorwegen en Zweden;
-    Europese Natuurbescherming;
-    Europese Monumentenzorg;
-    Dienstzegels- Raad van Europa;
-    Europese Mensenrechten;
-    Petite Entente en Entenne Balkanique;
-    Benelux;
-    EGKS, Europese Kolen en Staal Gemeenschap;
-    EEG, Europese Economische Gemeenschap;
-    Europees Parlement;
-    Comecon;
-    EFTA, Europese vrijhandels Organisatie;
-    Raad van het Noorden;
-    Navo, Noord Atlantische Verdrags Organisatie;
-    Warschau Pakt;
-    Donaucommissie;
-    Eurpese Instellingen en Organisaties;
-    Europese Samenwerking;
-    KSZE, Conferentie Europese Veiligheid en Samenwerking;
-    Europese conferenties en congressen;
-    Verkeer en Tranport;
-    Geografie en Cultuur;
-    Europa filatelie;
-    Europese Vreugde voor het Kind;
-    Europese kampioenschappen;
-    Sport Algemeen tussen of door Europese landen;
-    Balkanspelen;


-    50 jaar Europazegels van andere landen (in Michel Europa catalog 2009-2012);
-    EuropaAfrique, verdrag tussen EEG en Unie van Afrikaanse Staten;
-    enz. Zelf uit te breiden met eigen onderwerpen.

Naar boven