Jaarthema's voor recente en de komende jaren.

2017     Kastelen                                (Castles)

2018     Bruggen                                (Bridges)

2019     Nationale vogels                   (National Birds)

2020     Oude postroutes                  (Ancient Postal Routes)

2021     Bedreigde nationale natuur   (Stories and Mythes)

2022     Verhalen en Mythen

2023    Onderwater Flora en Fauna

2024    Nationale Archeologische Ontdekkingen

U moet helemaal naar onderen scrollen om de zegels te zien als ze er zijn

 

 

Jaarthema's van de jaren 1956 tot en met 1965.

1956  Rebuilding Europe  Europa in de steigers
1971  Fraternity and Cooperation  Broederschap en samenwerking  Thema1971
1972  Flashes of Light  Lichtflitsen  Thema1972
1973  Stylized Posthorn  Gestileerde posthoorn  Thema1973
1974  Art & Culture | European Sculpture   Kunst en Cultuur | Beeldhouwwerken  Thema1974
1975  Art & Culture | European Paintings  Kunst en Cultuur | Schilderijen Thema1975

 

Jaarthema's van de jaren 1976 tot en met 1985. 

1976  Art & Culture | European Handwerk      Kunst en Cultuur | Handwerk Thema1976
1977  European Landscapes  Landschappen Thema1977
1978  Art & Culture | European Architecture  Kunst en Cultuur | Architectuur Thema1978
1979  History of European Posts,
 Telephones & Telegraphs
 Geschiedenis van de Europese Post,
 Telefoon  en Telegram
 Thema1979
1980  Famous European Personalities  Beroemde Europeanen Thema1980
1981  Art & Culture | European Folklore  Kunst en Cultuur | Folklore  Thema1981
1982  Art & Culture | Historical Events  Kunst en Cultuur | Historische
 gebeurtenissen
 Thema1982
1983  Great Works of Human Genius  Grote werken van de menselijke geest Thema1983
1984  EUROPA | Bridge to the Future  Europa | Brug naar de toekomst Thema1984
1985  European Music Year  Europees muziek jaar Thema1985

 

Jaarthema's van de jaren 1986 tot en met 1995. 

1986  Nature and Envireonment Protection  Natuur en milieu  Thema1986
1987  Modern Arcitecture  Moderne architectuur Thema1987 
1988  Transportation and Communication
 Transport en communicatie Thema1988
1989  Children's Games  Kinderspelen  Thema1989
1990  Eurpian Post Office  Europese postkantoren Thema1990
1991  Europe in Space
 Europa in de ruimte Thema1991
1992  500th Anniversery of the Discovery of America
 500 jaar ontdekking Amerika
Thema1992
1993  Art & Culture | Contemporary (Modern) Art  Kunst en cultuur | Modern kunst Thema1993
1994  European Discoveries  Europese omntdekkingen Thema1994
1995  Peace and Freedom  Vrede en vrijheid Thema1995 

Jaarthema's van de jaren 1996 tot en met 2005. 

1996  Famous Woman  Beroemde vrouwen Thema1996
1997  Tales and Legends  Sprookjes en legenden  Thema1997
1998  Nationals Festivals  Nationale festivals Thema1998
1999  National Parks and Nature  Reserves  Nationale parken en natuur  bescherming Thema1999
2000  EUROPA 2000 Common Design  Europa - gezamenlijk ontwerp  Thema2000
2001  Water - A National Treasure  Water - een nationale schat  Thema2001
2002  The Circus  Het circus Thema2002
2003  Poster Art  Poster kunst Thema2003 
2004  Vacation  Vakantie  Thema2004
2005  Gastronomy  Gastronomie  Thema2005

Jaarthema's van de jaren 2006 tot en met 2016. 

 

2006  European Integration  Europese integratie   Thema2006
2007  100 Years of Scouting  100 jaat padvinderij  Thema2007
2008  The Letter  De brief  Thema2008
2009  Astronomy  Astronomie Thema2009
2010  Children's Books  Kinderboeken  Thema2010
2011  International Year of Forests  Internationaal jaar van de bossen Thema2011
2012  Visit ....  Bezoek .... Thema2012
2013  Postal Vehicles  Postvoertuigen  Thema2013
2014  NationalMusic Instruments  Nationalke muziekinstrumenten  Thema2014
2015  Old Toys  Oud speelgoed

Thema2015

 

2016  Think Green  Denk Groen

Thema2016

 

2017  Castles  Kastelen

Thema2017

 

2018  Bridges  Bruggen

Thema2018

 

2019/td>  National Birds  Nationale Vogels

Thema2019

 

2020/td>  Ancient Postroutes  Oude Postroutes

Thema2020

 

Naar boven