Hier onder vind u de links voor de digitale versies van 2013 t/m 2015 van ons verenigingsblad Grenzenloos.

De inhoud is beschikbaar gesteld door de drukker Editoo, maar werkt niet meer.

Misschien is het toch mogelijk om iets te selecteren. Afhankelijk hoe de internet browser is ingesteld ziet u dan de inhoud van het gekozen nummer of slaat u het gekozen nummer op (download).

Lentenummer 2013
Zomernummer 2013
Herfstnummer 2013
Winternummer 2013
Lentenummer 2014
Zomernummer 2014

 Nieuwste nummers zullen hier niet worden toegevoegd.

Maar leden kunnen, na te zijn ingelogd, zoeken in bijna alle bladen op artikelnaam of auteur of nummer. Daarna kan u de inhoud inzien of downloaden.

Maar dan moet het artikel wel eerst zijn gescand en als betrokken bestand op de site gezet. Daaraan wordt hard gewerkt.