Hier onder vind u de links voor de digitale versies van 2013 t/m 2015 van ons verenigingsblad Grenzenloos.

De inhoud is beschikbaar gesteld door de drukker Editoo, maar werkt niet meer.

Misschien is het toch mogelijk om iets te selecteren. Afhankelijk hoe de internet browser is ingesteld ziet u dan de inhoud van het gekozen nummer of slaat u het gekozen nummer op (download).

Lentenummer 2013
Zomernummer 2013
Herfstnummer 2013
Winternummer 2013
Lentenummer 2014
Zomernummer 2014

 Hierna worden nieuwere nummers niet toegevoegd.

Maar leden kunnen, na te zijn ingelogd bij Grenzenloos zoek, zoeken in bijna alle bladen op artikelnaam nummer of auteur. Daarna kan je de inhoud inzien of downloaden.

Maar dan moet het artikel wel eerst zijn gescand en als betrokken bestand op de site gezet. Daar wordt door de beheerder hard aan gewerkt.