Hier onder vind u de links voor de digitale versies van 2013 t/m 2015 van ons verenigingsblad Grenzenloos.

De inhoud is beschikbaar gesteld door de drukker Editoo, maar werkt niet meer.

Misschien is het toch mogelijk om iets te selecteren. Afhankelijk hoe de internet browser is ingesteld ziet u dan de inhoud van het gekozen nummer of slaat u het gekozen nummer op (download).

Lentenummer 2013
Zomernummer 2013
Herfstnummer 2013
Winternummer 2013
Lentenummer 2014
Zomernummer 2014
Herfstnummer 2014

Winternummer 2014

Klik hier

NB: Niet alles werkt al zoals de bedoeling is. Geduld, komt niet meer goed.

Nummer 130: Voorjaar 2015

Nummer 131: Zomer 2015

Nummer 132: Herfst 2015

Nummer 133: Winter 2015

 Nieuwste nummers zullen hier niet worden toegevoegd.

 

Leden kunnen, na te zijn ingelogd, zoeken in bijna alle bladen op artikelnaam en kunnen soms de inhoud downloaden.

Maar dan moet het artikel wel eerst zijn gescand en als betrokken bestand op de site gezet. Daaraan wordt hard gewerkt.