Beste bezoeker

Hieronder ziet u een voorbeeld van een postzegel van het thema in 2019 namelijk Vogels in Verenigd Europa.

Er zijn natuurlijk nog veel meer zegel-afbeeldingen maar zelf de zegels sparen is  veel leuker. En dat kan ook door ze  te verzamelen in verenigingsverband.

Deze site is voor postzegelverzamelaars die zegels over/van de Verenigde Naties en/of Verenigd Europa de moeite waard vinden om te sparen.


De vereniging is in 1960 opgericht met de officiële naam: "Nederlandse Vereniging voor Verenigde Naties en Verenigd Europa Filatelie" en heeft ca. 85 leden. Er is vier keer per jaar een bijeenkomst in Houten waar de leden zegels kunnen ruilen of kopen/verkopen, verder is er een veiling van 200 tot 300 kavels. Meestal wordt een bepaald thema door een lid behandeld. We verzorgen ook het verenigingsblad 'Grenzenloos', welke nu al een tijd in kleur verschijnt en vier keer per jaar wordt uitgegeven. Het nieuwste nummer is Winter 2019, nr. 149. Zie ook de voorkant van dit nummer van ons blad. Een verhaal over de europese Sportkampieonschappen, de mooiste zegels, SEPAC, het Eurovisie Songfestifal en nog veel meer in dit nummer!

Als u het voorblad niet op het scherm ziet, dan kan het zijn dat het betrokken document bij u is opgeslagen in uw download-map. Dit is afhankelijk van de instelling van uw web-browser.

Heeft u interesse om lid te worden meldt u dan aan bij de secretaris, de heer J.M. Snellenberg, Porfier 9, 3831 VL Leusden, tel. 033 4943567, email.:  secr@vn-ve.eu


Op zaterdag 14 december 2019 is er weer een bijeenkomst geweest voor de leden van onze vereniging in Houten.

Wilt u bij een bijeenkomst aanwezig zijn dan kunt u zich opgeven bij de secretaris, de heer Hans Snellenberg, via email.:  secr@vn-ve.eu .

De komende bijeenkomst is op 29 februari, 2020 en dan is er ook de Algemene Ledenvergadering naast de gebruikelijke activiteiten zoals zegels uitwisselen en de veiling.

Het bijeenkomstadres is: misschien nog op adres Nieuwe Schaft 23, 3991 AS Houten of nieuw in Leusden. De definitieve plaats wordt nog bekend gemaakt.

De veiling heeft soms meer dan 300 kavels. Kom dat zien!

Groot Brittannie  2017

 Kastelen was het thema in het jaar 2017

I

Voor de leden is het mogelijk om te zoeken op titels van de onderwerpen in ons verenigingsblad. Als het artikel van het onderwerp op de website is opgeslagen dan kan u  het ook downloaden. Ga naar inloggen en klik  'grenzenloos zoek'  aan, vergeet niet uit te loggen.

Er is een programma ontworpen om de inhoudsopgave per nummer van alle bladen van onze vereniging en de inhoud van alle artikelen op te slaan op onze site. Zoek eerst op een bepaald onderwerp en maak een keuze uit de gevonden lijst. Dan kan u, als het artikel al op onze site is gezet, na download van de inhoud van het gezochte artikel lezen wat er in staat. Wij nodigen u uit om het te proberen!

De inhoud van de artikelen van de oude nummering 50 t/m 52 (1970) met de  naam "Mededelingenblad"  en 1 t/m 38 (toen het blad nog VN-VE Bulletin in A5-formaat, jaren 1982-1992 heette) staat op deze site. Tussen 1970 en 1982 was er geen verenigingsblad.  Ons blad heet hierna "Grenzenloos" maar nog wel in A5-formaat. Alle nummers 39 t/m 63 (1992-1998) staan op de site. Vanaf nummer 64 is het blad in A4-formaat. De inhoud van de Grenzenloos nummers 64 t/m 86 (1999-2004) en 122 t/m 149 (2013-2019) staan ook op de site.

De artikelen van al die nummers zijn te lezen door ze te downloaden. Er wordt steeds druk gewerkt om het aantal artikelen van de nummers via de site de toegankelijk te vergroten zodat u een grotere keuze heeft om artikelen in te zien.

 

Speciale aanbieding voor niet-leden.

Het bestuur heeft besloten dat niet-leden een jaar-abonnement op ons verenigingdblad  'Grenzenloos' kunnen nemen voor slechts € 20,--. Dan krijgt u 4 nummers thuis van elk ca. 24 pagina's in kleur.

Aanmelden bij onze secretaris, de heer J.M. Snellenberg.  secr@vn-ve.eu

 

De site is nog in opbouw en bevat naast bovenstaande inleiding uit onderstaand overzicht.

 
 

 Zie onze verschillende overzichten:

Navo Catalogus 1949 - 2016,

Europese Sportkampioenschappen 1932 - heden

Met als extra: Spelen van de kleine Staten van Europa.


Hier vindt u een voorbeeld van een grensgebied van Europese zegels sparen.

Dit is allemaal te vinden in keuzemenu 'Nieuwste artikel' op rechterkant van het scherm.

 

Er wordt verder gewerkt om de site uit te breiden met meer onderwerpen.

Naar home