Beste bezoeker

Ook bij onze vereniging heeft de coronavirus het doen en laten veranderd. De bijeenkomst op 16 mei a.s. is afgelast.

Het betere nieuws is dat nummer 150 van ons verenigingsblad beschikbaar is. Met 24 bladzijden is er weer veel nieuws en mooie plaatjes van postzegels.

Het thema voor het jaar 2020 is "Oude postroutes". Op het voorblad van nummer 150 staat een mooie afbeelding van Anton Pieck over een vol postrijtuig getrokken door vier paarden.

 

Oproep aan alle (oud-)leden van onze vereniging voor oude nummers van het Mededelingenblad.

 De website van onze vereniging wordt voorzien van alle artikelen die staan in de uitgegeven verenigingsbladen.

Zoals op de ‘homepage’ is te zien staan de artikelen van de oude nummers al vanaf nummer 1 tot en met nummer 20 op de site.  Maar het Medelingenblad met nummer 24 (1965) hebben wij nog niet om te scannen en ook van de nummers 39 t/m 49 (1968-1969) hebben wij geen bladen. Maar wij zouden die artikelen graag ook op de website beschikbaar stellen.

Wilt u eens kijken of u nog ergens, bijvoorbeeld op zolder, die nummers nog heeft liggen?

Indien u ze vindt, al is het maar een paar nummers, wilt u deze ter uitleen toesturen aan of langsbrengen op adres M. Keesmaat, Zenobiagang 2, Zoetermeer.

Hartelijk dank voor moeite, de systeembeheerder.

 

Hieronder ziet u een voorbeeld van een postzegel van het thema in 2019 namelijk Vogels in Verenigd Europa.

Als u lid bent dan is het artikel over de vogels te downloaden, log in en zoek op vogels. U krijgt een heel overzicht en kan een keus maken.

Er zijn natuurlijk nog veel meer zegel-afbeeldingen maar zelf de zegels sparen is  veel leuker. En dat kan ook door ze  te verzamelen in verenigingsverband.

Deze site is voor postzegelverzamelaars die zegels over/van de Verenigde Naties en/of Verenigd Europa de moeite waard vinden om te sparen.

Hierbij vragen wij u speciale aandacht voor de aangepaste EK Catalogus en de Navo Catalogus, deze nu aangevuld en met inhoudsopgave.

Ga naar die onderwerpen rechts op de homepagina!

 

Het jaar 2020 minus 1960 geeft 60, dus onze vereniging is 60 jaar jong!

Maar we vinden het erg leuk als u mee wilt doen om de vereniging nog meer te verjongen.

Meld u aan bij de secretaris (secr@vn-ve.eu) en u ontvangt bij aanmelding meerdere jaargangen van ons mooie en kleurrijke verenigingsblad Grenzenloos.

 

We hebben een nieuwe biedlijst voor de leden uitgebracht met 432 kavels. Deze veiling is nu gesloten per 30 mei 2020 om 12.00 uur.

Uw kans komt weer bij de volgende veiling, hopelijk op lokatie in Leusden.


De vereniging is in 1960 opgericht met de officiële naam: "Nederlandse Vereniging voor Verenigde Naties en Verenigd Europa Filatelie" en heeft nu ca. 45 leden. Er is vier keer per jaar een bijeenkomst in Leusden waar de leden zegels kunnen ruilen of kopen/verkopen, verder is er een veiling van 200 tot 300 kavels. Meestal wordt een bepaald thema door een lid behandeld. We verzorgen ook het verenigingsblad 'Grenzenloos', welke nu al een tijd in kleur verschijnt en vier keer per jaar wordt uitgegeven. Het nieuwste nummer is Lente 2020, nr. 150. Zie ook de voorkant van dit nummer van ons blad. Het blad bevat:  Een verhaal over het thema 2019 Nationale Vogels, zegels van gemeenschappelijke uitgiften, gespecialiseerde organisaties  van de VN, Oude postroutes, zegels met het thema Euromed 2019 en nieuw uitgiften van Verenigd Europa en van de Verenigde Naties. Dus veel lees- en kijkplezier.

Als u het voorblad niet op het scherm ziet, dan kan het zijn dat het betrokken document bij u is opgeslagen in uw download-map. Dit is afhankelijk van de instelling van uw web-browser.

Heeft u interesse om lid te worden meldt u dan aan bij de secretaris, de heer J.M. Snellenberg, Porfier 9, 3831 VL Leusden, tel. 033 4943567, email.:  secr@vn-ve.eu


Op zaterdag 29 februari 2020 is er een bijeenkomst geweest voor de leden van onze vereniging voor de eerste keer in Leusden. Dit was een grote verbetering, alles was beter.

Wilt u bij een bijeenkomst aanwezig zijn dan kunt u zich opgeven bij de secretaris, de heer Hans Snellenberg, via email.:  secr@vn-ve.eu .

De komende bijeenkomst is op 16 mei, 2020 gaat dus niet door en hopelijk is de volgende bijeenkomst op 19 september 2020 en dan is er weer de gebruikelijke activiteiten zoals zegels uitwisselen en de veiling. Volgende data zijn: 21 november 2020 en 27 febriari 2021

Het bijeenkomstadres is:  Jongerencentrum "De Til" Hamersveldseweg 30, 3833 GR  Leusden. Aanvang vergadering is om 10:30 maar de zaal is om 10 uur open. Breng zoveel mogelijk ruilmateriaal mee!

De veiling heeft meestal ca. 350 kavels. Kom dat zien!

Groot Brittannie  2017

 Kastelen was het thema in het jaar 2017

I

Voor de leden is het mogelijk om te zoeken op titels van de onderwerpen in ons verenigingsblad. Als het artikel van het onderwerp op de website is opgeslagen dan kan u  het ook downloaden. Ga naar inloggen en klik  'grenzenloos zoek'  aan, vergeet niet uit te loggen.

Er is een programma ontworpen om de inhoudsopgave per nummer van alle bladen van onze vereniging en de inhoud van alle artikelen op te slaan op onze site. Zoek eerst op een bepaald onderwerp en maak een keuze uit de gevonden lijst. Dan kan u, als het artikel al op onze site is gezet, na download van de inhoud van het gezochte artikel lezen wat er in staat. Wij nodigen u uit om het te proberen!

De inhoud van de artikelen van de oude nummering 1 t/m 27 (1961-66) en 50 t/m 52 (1970) met de  naam "Mededelingenblad"  en 1 t/m 38 (toen het blad nog "VN-VE Bulletin" heette in A5-formaat, jaren 1982-1992 ) staat op deze site. Tussen 1970 en 1982 was er geen verenigingsblad.  Ons blad heet hierna "Grenzenloos" maar nog wel in A5-formaat. Al de nummers 39 t/m 63 (1992-1998) staan ook op de site. Vanaf nummer 64 is het blad in A4-formaat. De inhoud van de Grenzenloos nummers 64 t/m 86 (1999-2004) en 122 t/m 149 (2013-2019) staan ook op de site.

De artikelen van al die nummers zijn te lezen door ze te downloaden. Er wordt steeds druk gewerkt om de toegankelijk van het aantal artikelen van de nummers via de site te vergroten zodat u een grotere keuze heeft om deze artikelen in te zien.

 

Speciale aanbieding voor niet-leden.

Het bestuur heeft besloten dat niet-leden een jaar-abonnement op ons verenigingdblad  'Grenzenloos' kunnen nemen voor slechts € 20,--. Dan krijgt u 4 nummers thuis van elk ca. 24 pagina's in kleur.

Aanmelden bij onze secretaris, de heer J.M. Snellenberg.  secr@vn-ve.eu

 
 

 Zie onze verschillende overzichten,o.m.:

Navo Catalogus 1949 - heden,

Europese Sportkampioenschappen 1932 - heden

Spelen van de kleine Staten van Europa.

 


Hier vindt u een voorbeeld van een grensgebied van Europese zegels sparen.

Dit is allemaal te vinden in keuzemenu 'Nieuwste artikel' op rechterkant van het scherm.

 

Naar home