Beste bezoeker

Ook bij onze vereniging heeft de coronavirus het doen en laten veranderd maar we zijn bijeen geweest!

De bijeenkomst van 27 november 2021 was weer geslaagd ondanks de oplopende corona-besmettingen. De volgende bijeenkomst is  5 maart 2022 (met Alg.Verg.) en vervolgens op 21 mei, 17 september en 26 november 2022.

Het bijeenkomstadres is:  Jongerencentrum "De Til" Hamersveldseweg 30, 3833 GR  Leusden. Aanvang vergadering is om 12:00 uur maar de zaal is open om 11:30 uur. Breng zoveel mogelijk ruilmateriaal mee!

Het Winternummer 157 van ons verenigingsblad is beschikbaar. Met 24 bladzijden is er weer veel nieuws en toelichting op de onderwerpen met mooie afbeeldingen van de betrokkenpostzegels. Het winternummer komt eraan.

De inhoud nr. 157 bevat o.m.: Europazegels 2020 (deel 5), Nieuwe zegels 2021 Verenigd Europa en van de Verenigde Naties, Norden 2020, Zoogdieren, Gespecialiseerde Organisaties VN (deel 6),  De OVSE (deel 3 en slot).

Dus genoeg voor u om zich verder in te verdiepen.

Het thema voor het jaar 2020 was "Oude postroutes". Op het voorblad van nummer 152 staat een mooie afbeelding van het postverkeer Faroer. Op het voorblad van nummer 153 staat de afbeelding van een velletje van de Vernigde Naties ter gelegenheid van het 50 jarige bestaan van UNICEF in 1996. U  ziet u een paar voorbeelden hieronder.

 

Verder ziet u een voorbeeld van een postzegel van het thema in 2019 namelijk Vogels in Verenigd Europa.

Als u lid bent dan is het artikel over de vogels te downloaden, log in en zoek op vogels. U krijgt een heel overzicht en kan een keus maken.

Er zijn natuurlijk nog veel meer zegel-afbeeldingen maar zelf de zegels sparen is  veel leuker. En dat kan ook door ze  te verzamelen in verenigingsverband.

Deze site is voor postzegelverzamelaars die zegels over/van de Verenigde Naties en/of Verenigd Europa de moeite waard vinden om te sparen.

Hierbij vragen wij u speciale aandacht voor de Europese Sport Catalogus (t/m 2019 met aangepaste prijsnoteringen) en de Navo Catalogus, deze is nu aangevuld inclusief inhoudsopgave.

Ga naar die onderwerpen rechts op de homepagina! om ze naar u toe te halen (download).

 

Het jaar 2020 minus 1960 geeft 60, dus onze vereniging is ruim 60 jaar jong!

Maar we vinden het erg leuk als u mee wilt doen om de vereniging nog meer te verjongen.

Heeft  u interesse om lid te worden, meldt u aan bij de secretaris via een inschrijfformulier. U kan dit hier downloaden en stuur het na invulling op naar de secretaris, de heer J.M. Snellenberg, Porfier 9, 3831 VL  Leusden of email het als bijlage naar de secr@vn-ve.eu. U ontvangt na aanmelding meerdere jaargangen van ons mooie en kleurrijke verenigingsblad Grenzenloos.

 

De vereniging is in 1960 opgericht met de officiële naam: "Nederlandse Vereniging voor Verenigde Naties en Verenigd Europa Filatelie" en heeft nu ca. 45 leden. Er is vier keer per jaar een bijeenkomst in Leusden waar de leden zegels kunnen ruilen of kopen/verkopen, verder is er een veiling van 200 tot 300 kavels. Meestal wordt een bepaald thema door een lid behandeld. We verzorgen ook het verenigingsblad 'Grenzenloos', welke nu al een tijd in kleur verschijnt en vier keer per jaar wordt uitgegeven. Het nieuwste nummer is Zomer 2021, nr. 155. Zie ook de voorkant van dit nummer van ons blad.

Als u het voorblad niet op het scherm ziet, dan kan het zijn dat het betrokken document bij u is opgeslagen in uw download-map. Dit is afhankelijk van de instelling van uw web-browser.


Op zaterdag 29 februari 2020 is de laatste bijeenkomst geweest voor de leden van onze vereniging voor de eerste keer in Leusden. Dit was een grote verbetering, alles was beter. Toen kwan de corona-virus.

Wilt u bij een bijeenkomst aanwezig zijn dan kunt u zich opgeven bij de secretaris, de heer Hans Snellenberg, via email.:  secr@vn-ve.eu .

Alleen door de Corona kan het zijn dat we ergens anders moeten bijeenkomen.

De veiling heeft meestal ca. 350 kavels. Kom dat zien!

Groot Brittannie  2017

 Kastelen was het thema in het jaar 2017

I

Voor de leden is het mogelijk om te zoeken op titels van de onderwerpen in ons verenigingsblad. Als het artikel van het onderwerp op de website is opgeslagen dan zijn die artikelen van al die nummers te lezen door ze te downloaden.

Daartoe is er een programma ontworpen om de inhoudsopgave per nummer van alle bladen van onze vereniging en de inhoud van alle artikelen op te slaan op onze website. Zoek eerst op een bepaald onderwerp en maak een keuze uit de gevonden lijst. Dan kan u, als het artikel al op onze site is gezet, na download van de inhoud van het gezochte artikel lezen wat er in staat. Wij nodigen u uit om het te proberen! Ga naar inloggen en klik  'grenzenloos zoek'  aan, maar vergeet niet uit te loggen.

De inhoud van de artikelen van de oude nummering 1 t/m 38 (1961-67) en 50 t/m 52 (1970) met de  naam "Mededelingenblad". Tussen 1970 en 1982 was er geen verenigingsblad maar daarna staan de nummers 1 t/m 38 (toen het blad nog "VN-VE Bulletin" heette in A5-formaat, jaren 1982-1992 ) op deze site.   Ons blad heet hierna "Grenzenloos" maar nog wel in A5-formaat. Al de nummers 39 t/m 63 (1992-1998) staan ook op de site. Vanaf nummer 64 is het blad in A4-formaat. De inhoud van de Grenzenloos nummers 64 t/m 86 (1999-2004) en 122 t/m 151 (2013-2020) staan ook op de site.

Er wordt steeds druk gewerkt om de toegankelijk van het aantal artikelen van de nummers via de site te vergroten zodat u een grotere keuze heeft om deze artikelen in te zien.


 

Speciale aanbieding voor niet-leden.

Het bestuur heeft besloten dat niet-leden een jaar-abonnement op ons verenigingdblad  'Grenzenloos' kunnen nemen voor slechts            € 20,--. Dan krijgt u 4 nummers thuis van elk ca. 24 pagina's in kleur.

Aanmelden bij onze secretaris, de heer J.M. Snellenberg.  secr@vn-ve.eu

 
 

 Zie onze verschillende overzichten,o.m.:

Navo Catalogus 1949 - heden,

Europese Sportkampioenschappen 1932 - heden

Spelen van de kleine Staten van Europa.

 


Hier vindt u een voorbeeld van een grensgebied van Europese zegels sparen.

Dit is allemaal te vinden in keuzemenu 'Nieuwste artikel' op rechterkant van het scherm.

 

Naar home